Här hittar du statistiska undersökningar och sammanställningar baserade på data hämtad ur Ratsitkatalogen och Ratsits informationsdatabas.

Bakgrund och syfte

Vårt mål på Ratsit är att erbjuda ett enkelt, överskådligt och prisvärt sätt att ta del av offentlig information i Sverige. Ratsit Statistik är ännu ett sätt för oss att uppnå det målet.

Dygnsuppdaterad person- och företagsinformation

Kärnan i vår tjänst är möjligheten för vem som helst att snabbt och enkelt hämta ut offentliga uppgifter om personer och företag. En förutsättning för det arbetet är att vi måste hantera stora mängder dygnsuppdaterad data. Vi vill även presentera den på ett sätt som är sökbart, lättillgängligt och begripligt. På så sätt kan du få exakt den information du behöver i ett format som passar dig.

Ratsit Statistik - Ett större perspektiv

Ratsit Statistik låter oss ta ett steg tillbaka och behandla informationen ur ett större perspektiv. Genom att sammanställa och undersöka den data vi hanterar kan vi granska samhället i nutid och identifiera trender i landets utveckling.

Hur stor är egentligen inkomstskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige? Var i landet är människor som mest skuldsatta? Vilka drivmedel är vanligast bland Sveriges personbilar, och hur snabbt går utvecklingen mot mer miljövänliga alternativ?

Svar på dessa frågor - och fler - kommer du hitta här allt eftersom vi publicerar nya undersökningar med den allra senaste statistiken.

Trevlig läsning!

Överdödlighet på Sveriges äldreboenden under andra vågen av Covid-19 | Publicerad 2021-01-29

En granskning gjord av SVT tillsammans med oss på Ratsit visar en överdödlighet på Sveriges äldreboenden under de sista tio veckorna av 2020. Överdödligheten ligger på 19 procent utslaget över hela landet, men i vissa regioner, som Skåne, är överdödligheten uppemot hela 50 procent.  

Läs granskningen

Konkurser i Sverige under Coronakrisen | Publicerad 2021-01-29

Under Covid-19 och den osäkerhet som följer drabbas Sveriges ekonomi hårt. Sedan krisen kom till Sverige har landet i stort, och vissa branscher i synnerhet, drabbats av en ökad mängd konkurser. Läs mer om konkurser under coronakrisen 2020.

Läs mer om konkurser under corona

Drivmedel i Sverige 2019 | Publicerad 2020-01-31

Antalet privatägda elbilar i Sverige har dubblats under det senaste året och laddhybrider har ökat med över 25 procent. Samtidigt blir dieselbilen mer populär medan allt fler bensinbilar försvinner.  Läs mer i 2019 års kartläggning av drivmedel i Sverige.

Läs mer

Svenskarnas skuldberg | Publicerad 2021-01-29

Svenskarnas skulder till Kronofogden är rekordhöga. Detta trots att antalet personer som har skulder hos Kronofogden minskar. Skulderna ökar allra mest bland kvinnor, även om männen fortfarande står för den största delen av skuldberget. Vår kartläggning av svenskarnas skulder jämför helt färska siffror för 2019 mot hur det såg ut för fem år sedan, i slutet av 2014.

Läs mer

Skilsmässor i Sverige | Publicerad 2021-01-29

En kartläggning av Sveriges skilsmässor 2018. Under sommaren sker flest skilsmässor. För att rädda kärleken har Ratsit kartlagt vilka par som ligger i riskzonen och vilka som sitter mer säkert!

Läs mer

Inkomstklyftor | Publicerad 2021-01-29

Nästan en sjättedel av landets låginkomsttagare är i pensionsålder. Mer än tre fjärdedelar av dem är kvinnor. 

Läs mer

Skatter i Sverige | Publicerad 2021-01-29

Mindre än en tiondel av landets befolkning står för mer än en femtedel av den statliga skatteintäkten. Stockholms kommun, som är hem åt mindre än 10% av landets invånare, bidrar med mer statlig skatteintäkt än 234, eller 80%, av landets kommuner tillsammans.

Läs mer

Sammanställning av statistik: Drivmedel i privatägda personbilar, Sverige
Drivmedel i Sverige 2018 | Publicerad 2021-01-29

Vilka drivmedel hittar vi i de privatägda personbilarna runt om i landet? Statistik som Ratsit tagit fram visar att bensin och diesel klart dominerar, medan laddbara bilar inte etablerat sig i de svenska hemmen.

Läs mer
Sammanställning av statistik: Drivmedel i privatägda personbilar, Sverige

Ekonomisk jämställdhetsundersökning 2016 gjord av Ratsit
Ekonomisk jämställdhet | Publicerad 2021-01-29

Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt 91 000 kr lägre årsinkomst än män, vilket innebär att du som kvinna i Sverige tjänar en cirka fjärdedel mindre än vad du gör som man. Inkomstskillnaderna har dessutom ökat i 203 av Sveriges 290 kommuner under det senaste året, och detta samtidigt som vi ser en generell ökning i genomsnittlig inkomst i landet.

Läs mer
Ekonomisk jämställdhetsundersökning 2016 gjord av Ratsit

Excess Mortality During Corona in Swedish Nursing Homes | Publicerad 2021-01-29

A joint investigation between Ratsit and SVT – the Swedish national public television broadcaster – shows excess mortality at 30% during the coronavirus pandemic in the nation's retirement and nursing homes. In Stockholm County, Sweden’s capital region, the investigation found excess mortality of 100%.

Read more