Ratsit Statistik

Här hittar du statistiska undersökningar och sammanställningar baserade på data hämtad ur Ratsitkatalogen och Ratsits informationsdatabas.

Bakgrund och syfte

Vårt mål på Ratsit är att erbjuda ett enkelt, överskådligt och prisvärt sätt att ta del av offentlig information i Sverige. Ratsit Statistik är ännu ett sätt för oss att uppnå det målet.

Dygnsuppdaterad person- och företagsinformation

Kärnan i vår tjänst är möjligheten för vem som helst att snabbt och enkelt hämta ut offentliga uppgifter om personer och företag. En förutsättning för det arbetet är att vi måste hantera stora mängder dygnsuppdaterad data. Vi vill även presentera den på ett sätt som är sökbart, lättillgängligt och begripligt. På så sätt kan du få exakt den information du behöver i ett format som passar dig.

Ratsit Statistik - Ett större perspektiv

Ratsit Statistik låter oss ta ett steg tillbaka och behandla informationen ur ett större perspektiv. Genom att sammanställa och undersöka den data vi hanterar kan vi granska samhället i nutid och identifiera trender i landets utveckling.

Hur stor är egentligen inkomstskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige? Var i landet är människor som mest skuldsatta? Vilka drivmedel är vanligast bland Sveriges personbilar, och hur snabbt går utvecklingen mot mer miljövänliga alternativ?

Svar på dessa frågor - och fler - kommer du hitta här allt eftersom vi publicerar nya undersökningar med den allra senaste statistiken.

Trevlig läsning!