Företag i Älmhults kommun (2 723 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och här finns 2 899 företag verksamma varav 172 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älmhult finns det 736 aktiebolag, 23 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 713 enskilda firmor samt 424 övriga bolag.

  • I Älmhults kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 27 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 736 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 46 277 KSEK vilket är 154,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 172 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älmhults kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 657 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älmhults kommun på plats 189 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Älmhults kommun på plats 193 av 290.
  • Älmhults kommun har 17 084 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 496 869 KSEK, vilket ger 1 785 KSEK per invånare och placerar Älmhult på plats 11 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älmhults kommun blir detta 3 520 866 KSEK och per invånare 206 KSEK, vilket placerar Älmhult på plats 9 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älmhults kommun har 1 945 941 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 187 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 683 690 KSEK i skatt, vilket ger 40 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älmhults kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.