Företag i Åmåls kommun (1 895 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 078 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åmål finns det 505 aktiebolag, 34 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 112 enskilda firmor samt 424 övriga bolag.

  • I Åmåls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 505 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 622 KSEK vilket är 40,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åmåls kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 11 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 260 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åmåls kommun på plats 229 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Åmåls kommun på plats 38 av 290.
  • Åmåls kommun har 12 706 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 833 084 KSEK, vilket ger 380 KSEK per invånare och placerar Åmål på plats 201 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åmåls kommun blir detta 329 306 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Åmål på plats 194 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åmåls kommun har 1 371 694 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 199 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 55 481 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åmåls kommuns aktiebolag plats 202 av 290 vad gäller inbetald skatt.