Företag i Ånge kommun (1 435 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 2 272 företag verksamma varav 115 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ånge finns det 428 aktiebolag, 18 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 314 enskilda firmor samt 510 övriga bolag.

  • I Ånge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 428 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 860 KSEK vilket är 50,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 115 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ånge kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 16 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 251 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ånge kommun på plats 86 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Ånge kommun på plats 207 av 290.
  • Ånge kommun har 9 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 473 174 KSEK, vilket ger 366 KSEK per invånare och placerar Ånge på plats 209 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ånge kommun blir detta 479 893 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Ånge på plats 82 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ånge kommun har 814 548 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 225 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 79 015 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ånge kommuns aktiebolag plats 84 av 290 vad gäller inbetald skatt.