Företag i Åre kommun (3 689 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åre kommun ligger i Jämtlands län och här finns 4 471 företag verksamma varav 286 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åre finns det 1 508 aktiebolag, 32 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 865 enskilda firmor samt 1 060 övriga bolag.

  • I Åre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 508 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 587 KSEK vilket är 74,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 286 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åre kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 250 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åre kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Åre kommun på plats 230 av 290.
  • Åre kommun har 11 183 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 164 799 KSEK, vilket ger 551 KSEK per invånare och placerar Åre på plats 120 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åre kommun blir detta 371 568 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Åre på plats 150 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åre kommun har 3 481 626 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 48 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 80 870 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åre kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.