Företag i Åsele kommun (813 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 882 företag verksamma varav 41 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åsele finns det 180 aktiebolag, 4 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 470 enskilda firmor samt 226 övriga bolag.

  • I Åsele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 180 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 980 KSEK vilket är 66,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 41 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åsele kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 263 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åsele kommun på plats 25 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Åsele kommun på plats 4 av 290.
  • Åsele kommun har 2 829 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 004 640 KSEK, vilket ger 355 KSEK per invånare och placerar Åsele på plats 214 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åsele kommun blir detta 87 060 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Åsele på plats 167 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åsele kommun har 477 171 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 111 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 14 495 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åsele kommuns aktiebolag plats 178 av 290 vad gäller inbetald skatt.