Företag i Åtvidabergs kommun (1 461 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 555 företag verksamma varav 89 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åtvidaberg finns det 488 aktiebolag, 25 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 685 enskilda firmor samt 355 övriga bolag.

  • I Åtvidabergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 488 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 844 KSEK vilket är 46,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 89 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åtvidabergs kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 5 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 268 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åtvidabergs kommun på plats 270 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Åtvidabergs kommun på plats 234 av 290.
  • Åtvidabergs kommun har 11 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 223 202 KSEK, vilket ger 364 KSEK per invånare och placerar Åtvidaberg på plats 211 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åtvidabergs kommun blir detta 425 643 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Åtvidaberg på plats 130 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åtvidabergs kommun har 1 311 256 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 189 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 79 739 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åtvidabergs kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.