Företag i Örnsköldsviks kommun (9 351 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

G

H

J

K

L

M

S

T

U

Ö

Snabbfakta

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 10 340 företag verksamma varav 565 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örnsköldsvik finns det 2 783 aktiebolag, 165 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 5 450 enskilda firmor samt 1 909 övriga bolag.

  • I Örnsköldsviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 49 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 783 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 839 KSEK vilket är 19,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 27 konkurser skett men 565 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örnsköldsviks kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 651 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 69 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örnsköldsviks kommun på plats 190 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 27 st vilket räknat per invånare placerar Örnsköldsviks kommun på plats 121 av 290.
  • Örnsköldsviks kommun har 56 141 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 54 794 032 KSEK, vilket ger 976 KSEK per invånare och placerar Örnsköldsvik på plats 37 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun blir detta 6 498 402 KSEK och per invånare 116 KSEK, vilket placerar Örnsköldsvik på plats 23 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun har 27 206 002 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 28 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 150 278 KSEK i skatt, vilket ger 20 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örnsköldsviks kommuns aktiebolag plats 20 av 290 vad gäller inbetald skatt.