Företag i Österåkers kommun (7 406 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 240 företag verksamma varav 500 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Österåker finns det 3 533 aktiebolag, 176 handelsbolag, 40 kommanditbolag och 2 623 enskilda firmor samt 868 övriga bolag.

  • I Österåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 533 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 170 KSEK vilket är 77,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 500 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Österåkers kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 382 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 105 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Österåkers kommun på plats 107 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Österåkers kommun på plats 125 av 290.
  • Österåkers kommun har 43 945 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 282 350 KSEK, vilket ger 302 KSEK per invånare och placerar Österåker på plats 240 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Österåkers kommun blir detta 874 812 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Österåker på plats 241 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Österåkers kommun har 5 384 884 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 171 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 186 707 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Österåkers kommuns aktiebolag plats 214 av 290 vad gäller inbetald skatt.