Företag i Österåkers kommun (7 386 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Österåkers kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 253 företag verksamma varav 571 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Österåker finns det 3 435 aktiebolag, 193 handelsbolag, 44 kommanditbolag och 2 714 enskilda firmor samt 867 övriga bolag.

  • I Österåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 435 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 160 KSEK vilket är 76,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 22 konkurser skett men 571 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Österåkers kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 395 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 113 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Österåkers kommun på plats 55 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 22 st vilket räknat per invånare placerar Österåkers kommun på plats 103 av 290.
  • Österåkers kommun har 43 945 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 605 155 KSEK, vilket ger 287 KSEK per invånare och placerar Österåker på plats 237 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Österåkers kommun blir detta 986 811 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Österåker på plats 219 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Österåkers kommun har 5 387 223 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 167 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 191 791 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Österåkers kommuns aktiebolag plats 211 av 290 vad gäller inbetald skatt.