Företag i Östersunds kommun (11 293 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

M

O

T

Ö

Snabbfakta

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och här finns 11 980 företag verksamma varav 816 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östersund finns det 4 325 aktiebolag, 149 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 5 384 enskilda firmor samt 2 074 övriga bolag.

  • I Östersunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 47 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 325 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 876 KSEK vilket är 33,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 816 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östersunds kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 689 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 90 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östersunds kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Östersunds kommun på plats 228 av 290.
  • Östersunds kommun har 62 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 46 839 108 KSEK, vilket ger 749 KSEK per invånare och placerar Östersund på plats 72 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östersunds kommun blir detta 3 655 314 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Östersund på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östersunds kommun har 55 722 480 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 14 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 628 308 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östersunds kommuns aktiebolag plats 68 av 290 vad gäller inbetald skatt.