Företag i Östra Göinge kommun (1 810 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och här finns 2 015 företag verksamma varav 136 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östra Göinge finns det 577 aktiebolag, 71 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 023 enskilda firmor samt 338 övriga bolag.

  • I Östra Göinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 577 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 920 KSEK vilket är 55,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 136 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östra Göinge kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 0 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 264 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östra Göinge kommun på plats 233 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Östra Göinge kommun på plats 167 av 290.
  • Östra Göinge kommun har 14 647 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 166 003 KSEK, vilket ger 284 KSEK per invånare och placerar Östra Göinge på plats 252 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östra Göinge kommun blir detta 258 185 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Östra Göinge på plats 253 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östra Göinge kommun har 1 510 884 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 204 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 435 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östra Göinge kommuns aktiebolag plats 263 av 290 vad gäller inbetald skatt.