Företag i Alingsås kommun (6 392 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 760 företag verksamma varav 480 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alingsås finns det 2 588 aktiebolag, 157 handelsbolag, 78 kommanditbolag och 2 889 enskilda firmor samt 1 048 övriga bolag.

  • I Alingsås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 37 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 588 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 937 KSEK vilket är 44,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 480 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alingsås kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 282 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 162 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alingsås kommun på plats 94 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Alingsås kommun på plats 78 av 290.
  • Alingsås kommun har 40 337 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 23 152 512 KSEK, vilket ger 574 KSEK per invånare och placerar Alingsås på plats 111 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alingsås kommun blir detta 854 857 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Alingsås på plats 230 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alingsås kommun har 6 961 594 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 109 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 291 273 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alingsås kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.