Företag i Arboga kommun (1 864 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 925 företag verksamma varav 131 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arboga finns det 644 aktiebolag, 31 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 865 enskilda firmor samt 382 övriga bolag.

  • I Arboga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 644 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 013 KSEK vilket är 66,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 131 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arboga kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 156 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 87 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arboga kommun på plats 228 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Arboga kommun på plats 224 av 290.
  • Arboga kommun har 13 884 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 499 513 KSEK, vilket ger 252 KSEK per invånare och placerar Arboga på plats 265 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arboga kommun blir detta 284 499 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Arboga på plats 237 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arboga kommun har 2 810 792 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 81 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 46 700 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arboga kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.