Företag i Arvidsjaurs kommun (1 108 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 543 företag verksamma varav 55 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arvidsjaur finns det 317 aktiebolag, 12 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 830 enskilda firmor samt 383 övriga bolag.

  • I Arvidsjaurs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 317 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 444 KSEK vilket är 58,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 55 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arvidsjaurs kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 84 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 62 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arvidsjaurs kommun på plats 256 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Arvidsjaurs kommun på plats 62 av 290.
  • Arvidsjaurs kommun har 6 437 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 195 993 KSEK, vilket ger 341 KSEK per invånare och placerar Arvidsjaur på plats 219 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arvidsjaurs kommun blir detta 179 975 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Arvidsjaur på plats 182 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arvidsjaurs kommun har 735 303 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 188 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 892 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arvidsjaurs kommuns aktiebolag plats 211 av 290 vad gäller inbetald skatt.