Företag i Arvika kommun (4 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Arvika kommun ligger i Värmlands län och här finns 5 330 företag verksamma varav 287 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Arvika finns det 1 277 aktiebolag, 80 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 2 949 enskilda firmor samt 1 012 övriga bolag.

  • I Arvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 277 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 535 KSEK vilket är 47,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 287 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Arvika kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -37 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 275 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Arvika kommun på plats 132 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Arvika kommun på plats 171 av 290.
  • Arvika kommun har 26 040 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 669 887 KSEK, vilket ger 410 KSEK per invånare och placerar Arvika på plats 188 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Arvika kommun blir detta 893 775 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Arvika på plats 140 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Arvika kommun har 3 751 243 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 132 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 158 117 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Arvika kommuns aktiebolag plats 145 av 290 vad gäller inbetald skatt.