Företag i Båstads kommun (3 608 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Båstads kommun ligger i Skåne län och här finns 3 723 företag verksamma varav 213 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Båstad finns det 1 510 aktiebolag, 60 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 504 enskilda firmor samt 630 övriga bolag.

  • I Båstads kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 510 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 43 141 KSEK vilket är 140,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 213 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Båstads kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 33 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 247 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Båstads kommun på plats 28 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Båstads kommun på plats 195 av 290.
  • Båstads kommun har 14 756 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 59 922 198 KSEK, vilket ger 4 061 KSEK per invånare och placerar Båstad på plats 5 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Båstads kommun blir detta 1 968 171 KSEK och per invånare 133 KSEK, vilket placerar Båstad på plats 14 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Båstads kommun har 24 402 958 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 7 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 702 259 KSEK i skatt, vilket ger 48 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Båstads kommuns aktiebolag plats 10 av 290 vad gäller inbetald skatt.