Företag i Bollebygds kommun (1 581 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 488 företag verksamma varav 96 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollebygd finns det 466 aktiebolag, 34 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 799 enskilda firmor samt 183 övriga bolag.

  • I Bollebygds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 466 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 546 KSEK vilket är 41,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 96 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollebygds kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 71 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollebygds kommun på plats 179 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Bollebygds kommun på plats 242 av 290.
  • Bollebygds kommun har 9 241 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 503 126 KSEK, vilket ger 487 KSEK per invånare och placerar Bollebygd på plats 146 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollebygds kommun blir detta 234 879 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Bollebygd på plats 201 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollebygds kommun har 604 898 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 250 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 35 505 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollebygds kommuns aktiebolag plats 231 av 290 vad gäller inbetald skatt.