Företag i Borås kommun (15 550 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

F

G

H

K

L

M

O

R

S

V

Ä

Snabbfakta

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 16 515 företag verksamma varav 1 304 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borås finns det 8 020 aktiebolag, 300 handelsbolag, 223 kommanditbolag och 5 590 enskilda firmor samt 2 382 övriga bolag.

  • I Borås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 154 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 020 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 668 KSEK vilket är 23,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 90 konkurser skett men 1 304 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borås kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 840 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 42 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borås kommun på plats 98 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 90 st vilket räknat per invånare placerar Borås kommun på plats 20 av 290.
  • Borås kommun har 110 816 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 99 772 958 KSEK, vilket ger 900 KSEK per invånare och placerar Borås på plats 42 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borås kommun blir detta 5 361 579 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Borås på plats 85 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borås kommun har 33 305 713 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 51 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 060 991 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borås kommuns aktiebolag plats 74 av 290 vad gäller inbetald skatt.