Företag i Borgholms kommun (2 581 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 853 företag verksamma varav 146 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borgholm finns det 775 aktiebolag, 58 handelsbolag, 45 kommanditbolag och 1 319 enskilda firmor samt 656 övriga bolag.

  • I Borgholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 775 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 253 KSEK vilket är 76,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 146 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borgholms kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 97 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 124 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borgholms kommun på plats 37 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Borgholms kommun på plats 258 av 290.
  • Borgholms kommun har 10 859 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 053 557 KSEK, vilket ger 281 KSEK per invånare och placerar Borgholm på plats 256 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borgholms kommun blir detta 247 503 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Borgholm på plats 221 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borgholms kommun har 1 434 955 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 149 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 255 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borgholms kommuns aktiebolag plats 228 av 290 vad gäller inbetald skatt.