Företag i Borlänge kommun (6 182 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

F

I

S

Snabbfakta

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och här finns 6 744 företag verksamma varav 511 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borlänge finns det 2 598 aktiebolag, 102 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 673 enskilda firmor samt 1 354 övriga bolag.

  • I Borlänge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 42 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 598 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 287 KSEK vilket är 38,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 511 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borlänge kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 646 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 60 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borlänge kommun på plats 200 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Borlänge kommun på plats 129 av 290.
  • Borlänge kommun har 51 883 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 25 802 225 KSEK, vilket ger 497 KSEK per invånare och placerar Borlänge på plats 144 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borlänge kommun blir detta 1 738 689 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Borlänge på plats 151 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borlänge kommun har 8 824 392 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 110 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 323 592 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borlänge kommuns aktiebolag plats 139 av 290 vad gäller inbetald skatt.