Företag i Boxholms kommun (227 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och här finns 823 företag verksamma varav 41 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Boxholm finns det 194 aktiebolag, 12 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 415 enskilda firmor samt 200 övriga bolag.

  • I Boxholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 194 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 999 KSEK vilket är 16,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 41 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Boxholms kommun är 12,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 28 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 198 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Boxholms kommun på plats 278 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Boxholms kommun på plats 256 av 290.
  • Boxholms kommun har 5 449 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 549 771 KSEK, vilket ger 468 KSEK per invånare och placerar Boxholm på plats 156 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Boxholms kommun blir detta 149 204 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Boxholm på plats 182 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Boxholms kommun har 679 542 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 167 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 28 762 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Boxholms kommuns aktiebolag plats 169 av 290 vad gäller inbetald skatt.