Företag i Bräcke kommun (1 500 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och här finns 1 694 företag verksamma varav 81 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bräcke finns det 258 aktiebolag, 23 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 972 enskilda firmor samt 439 övriga bolag.

  • I Bräcke kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 258 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 683 KSEK vilket är 34,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 81 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bräcke kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 32 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 205 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bräcke kommun på plats 71 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Bräcke kommun på plats 211 av 290.
  • Bräcke kommun har 6 497 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 745 606 KSEK, vilket ger 423 KSEK per invånare och placerar Bräcke på plats 172 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bräcke kommun blir detta 249 337 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Bräcke på plats 116 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bräcke kommun har 256 455 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 280 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 52 978 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bräcke kommuns aktiebolag plats 90 av 290 vad gäller inbetald skatt.