Företag i Bromölla kommun (1 312 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bromölla kommun ligger i Skåne län och här finns 1 292 företag verksamma varav 103 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bromölla finns det 451 aktiebolag, 33 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 541 enskilda firmor samt 262 övriga bolag.

  • I Bromölla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 451 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 616 KSEK vilket är 24,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 103 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bromölla kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 86 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 165 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bromölla kommun på plats 267 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Bromölla kommun på plats 36 av 290.
  • Bromölla kommun har 12 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 555 362 KSEK, vilket ger 438 KSEK per invånare och placerar Bromölla på plats 167 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bromölla kommun blir detta 274 051 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Bromölla på plats 229 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bromölla kommun har 1 626 917 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 49 942 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bromölla kommuns aktiebolag plats 228 av 290 vad gäller inbetald skatt.