Företag i Burlövs kommun (1 997 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Burlövs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 779 företag verksamma varav 188 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Burlöv finns det 834 aktiebolag, 31 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 632 enskilda firmor samt 272 övriga bolag.

  • I Burlövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 834 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 667 KSEK vilket är 21,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 188 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Burlövs kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -227 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 289 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Burlövs kommun på plats 172 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Burlövs kommun på plats 86 av 290.
  • Burlövs kommun har 17 968 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 033 235 KSEK, vilket ger 892 KSEK per invånare och placerar Burlöv på plats 43 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Burlövs kommun blir detta 1 388 157 KSEK och per invånare 77 KSEK, vilket placerar Burlöv på plats 37 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Burlövs kommun har 3 186 524 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 102 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 211 623 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Burlövs kommuns aktiebolag plats 52 av 290 vad gäller inbetald skatt.