Företag i Dals-Eds kommun (1 118 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 238 företag verksamma varav 52 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Dals-Ed finns det 281 aktiebolag, 19 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 707 enskilda firmor samt 227 övriga bolag.

  • I Dals-Eds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 281 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 729 KSEK vilket är 56,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 52 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Dals-Eds kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 26 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 192 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Dals-Eds kommun på plats 143 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Dals-Eds kommun på plats 19 av 290.
  • Dals-Eds kommun har 4 767 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 986 378 KSEK, vilket ger 417 KSEK per invånare och placerar Dals-Ed på plats 178 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Dals-Eds kommun blir detta 139 364 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Dals-Ed på plats 174 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Dals-Eds kommun har 629 507 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 149 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 27 316 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Dals-Eds kommuns aktiebolag plats 159 av 290 vad gäller inbetald skatt.