Företag i Danderyds kommun (9 061 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 666 företag verksamma varav 543 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Danderyd finns det 4 878 aktiebolag, 155 handelsbolag, 72 kommanditbolag och 1 902 enskilda firmor samt 659 övriga bolag.

  • I Danderyds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 47 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 878 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 932 KSEK vilket är 61,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 543 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Danderyds kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 018 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 7 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Danderyds kommun på plats 13 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Danderyds kommun på plats 105 av 290.
  • Danderyds kommun har 32 890 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 990 951 KSEK, vilket ger 942 KSEK per invånare och placerar Danderyd på plats 38 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Danderyds kommun blir detta 425 043 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Danderyd på plats 274 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Danderyds kommun har 22 559 361 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 16 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 598 291 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Danderyds kommuns aktiebolag plats 23 av 290 vad gäller inbetald skatt.