Företag i Degerfors kommun (1 003 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Degerfors kommun ligger i Örebro län och här finns 1 044 företag verksamma varav 60 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Degerfors finns det 271 aktiebolag, 30 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 531 enskilda firmor samt 208 övriga bolag.

  • I Degerfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 271 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 340 KSEK vilket är 14,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 60 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Degerfors kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 137 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Degerfors kommun på plats 288 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Degerfors kommun på plats 270 av 290.
  • Degerfors kommun har 9 621 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 574 229 KSEK, vilket ger 372 KSEK per invånare och placerar Degerfors på plats 206 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Degerfors kommun blir detta 288 635 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Degerfors på plats 171 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Degerfors kommun har 615 171 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 252 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 39 540 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Degerfors kommuns aktiebolag plats 215 av 290 vad gäller inbetald skatt.