Företag i Ekerö kommun (5 196 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och här finns 4 865 företag verksamma varav 332 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ekerö finns det 2 320 aktiebolag, 128 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 741 enskilda firmor samt 644 övriga bolag.

  • I Ekerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 320 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 258 KSEK vilket är 81,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 332 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ekerö kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 81 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 236 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ekerö kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Ekerö kommun på plats 76 av 290.
  • Ekerö kommun har 27 692 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 916 825 KSEK, vilket ger 250 KSEK per invånare och placerar Ekerö på plats 266 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ekerö kommun blir detta 616 745 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Ekerö på plats 226 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ekerö kommun har 3 118 645 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 191 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 131 819 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ekerö kommuns aktiebolag plats 185 av 290 vad gäller inbetald skatt.