Företag i Eksjö kommun (2 445 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 917 företag verksamma varav 216 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eksjö finns det 827 aktiebolag, 49 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 499 enskilda firmor samt 537 övriga bolag.

  • I Eksjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 827 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 512 KSEK vilket är 30,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 216 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eksjö kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 106 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 176 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eksjö kommun på plats 72 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Eksjö kommun på plats 260 av 290.
  • Eksjö kommun har 17 434 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 521 407 KSEK, vilket ger 546 KSEK per invånare och placerar Eksjö på plats 123 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eksjö kommun blir detta 1 140 912 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Eksjö på plats 53 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eksjö kommun har 2 707 919 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 117 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 139 466 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eksjö kommuns aktiebolag plats 94 av 290 vad gäller inbetald skatt.