Företag i Enköpings kommun (7 010 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

F

G

H

J

R

S

V

Ö

Snabbfakta

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och här finns 7 269 företag verksamma varav 493 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Enköping finns det 2 689 aktiebolag, 149 handelsbolag, 53 kommanditbolag och 3 106 enskilda firmor samt 1 272 övriga bolag.

  • I Enköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 28 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 689 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 365 KSEK vilket är 64,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 493 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Enköpings kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 548 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 68 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Enköpings kommun på plats 119 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Enköpings kommun på plats 123 av 290.
  • Enköpings kommun har 43 673 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 383 655 KSEK, vilket ger 352 KSEK per invånare och placerar Enköping på plats 215 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Enköpings kommun blir detta 1 032 254 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Enköping på plats 211 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Enköpings kommun har 8 181 262 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 92 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 224 284 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Enköpings kommuns aktiebolag plats 177 av 290 vad gäller inbetald skatt.