Företag i Eskilstuna kommun (10 594 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

E

H

J

K

M

N

S

T

V

Ä

Snabbfakta

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och här finns 11 801 företag verksamma varav 995 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eskilstuna finns det 5 143 aktiebolag, 192 handelsbolag, 78 kommanditbolag och 4 040 enskilda firmor samt 2 348 övriga bolag.

  • I Eskilstuna kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 56 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 143 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 339 KSEK vilket är 22,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 995 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eskilstuna kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 602 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 179 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eskilstuna kommun på plats 220 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Eskilstuna kommun på plats 63 av 290.
  • Eskilstuna kommun har 104 616 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 102 625 122 KSEK, vilket ger 981 KSEK per invånare och placerar Eskilstuna på plats 36 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eskilstuna kommun blir detta 14 006 826 KSEK och per invånare 134 KSEK, vilket placerar Eskilstuna på plats 16 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eskilstuna kommun har 18 446 201 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 107 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 611 566 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eskilstuna kommuns aktiebolag plats 152 av 290 vad gäller inbetald skatt.