Företag i Eslövs kommun (4 139 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eslövs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 427 företag verksamma varav 325 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eslöv finns det 1 564 aktiebolag, 94 handelsbolag, 26 kommanditbolag och 2 050 enskilda firmor samt 693 övriga bolag.

  • I Eslövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 564 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 187 KSEK vilket är 37,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 325 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eslövs kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 184 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 186 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eslövs kommun på plats 205 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Eslövs kommun på plats 239 av 290.
  • Eslövs kommun har 33 118 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 907 341 KSEK, vilket ger 480 KSEK per invånare och placerar Eslöv på plats 148 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eslövs kommun blir detta 766 063 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Eslöv på plats 214 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eslövs kommun har 5 080 703 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 122 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 132 452 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eslövs kommuns aktiebolag plats 223 av 290 vad gäller inbetald skatt.