Företag i Falkenbergs kommun (7 713 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

G

H

L

M

R

S

T

U

V

Ä

Snabbfakta

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 8 347 företag verksamma varav 581 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falkenberg finns det 3 256 aktiebolag, 153 handelsbolag, 40 kommanditbolag och 3 506 enskilda firmor samt 1 392 övriga bolag.

  • I Falkenbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 55 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 256 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 617 KSEK vilket är 40,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 581 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falkenbergs kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 409 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 129 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falkenbergs kommun på plats 55 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Falkenbergs kommun på plats 200 av 290.
  • Falkenbergs kommun har 44 123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 31 756 344 KSEK, vilket ger 720 KSEK per invånare och placerar Falkenberg på plats 77 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falkenbergs kommun blir detta 2 149 981 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Falkenberg på plats 85 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falkenbergs kommun har 11 584 835 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 58 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 495 146 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falkenbergs kommuns aktiebolag plats 54 av 290 vad gäller inbetald skatt.