Företag i Falu kommun (19 453 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

F

G

H

L

S

T

Å

Snabbfakta

Falu kommun ligger i Dalarnas län och här finns 10 807 företag verksamma varav 835 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falun finns det 3 922 aktiebolag, 174 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 4 650 enskilda firmor samt 2 013 övriga bolag.

  • I Falu kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 49 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 922 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 246 KSEK vilket är 7,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 30 konkurser skett men 835 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falu kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -438 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 287 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falu kommun på plats 31 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 30 st vilket räknat per invånare placerar Falu kommun på plats 102 av 290.
  • Falu kommun har 58 248 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 66 129 420 KSEK, vilket ger 1 135 KSEK per invånare och placerar Falun på plats 24 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falu kommun blir detta 7 627 659 KSEK och per invånare 131 KSEK, vilket placerar Falun på plats 17 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falu kommun har 28 089 591 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 28 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 367 344 KSEK i skatt, vilket ger 23 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falu kommuns aktiebolag plats 21 av 290 vad gäller inbetald skatt.