Företag i Filipstads kommun (1 124 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 396 företag verksamma varav 72 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Filipstad finns det 314 aktiebolag, 22 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 623 enskilda firmor samt 430 övriga bolag.

  • I Filipstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 314 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 373 KSEK vilket är 58,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 72 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Filipstads kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 900 969 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 2 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Filipstads kommun på plats 286 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Filipstads kommun på plats 255 av 290.
  • Filipstads kommun har 10 789 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 130 732 KSEK, vilket ger 197 KSEK per invånare och placerar Filipstad på plats 281 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Filipstads kommun blir detta 126 291 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Filipstad på plats 277 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Filipstads kommun har 332 708 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 284 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 66 134 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Filipstads kommuns aktiebolag plats 140 av 290 vad gäller inbetald skatt.