Företag i Flens kommun (2 058 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Flens kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2 411 företag verksamma varav 193 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Flen finns det 682 aktiebolag, 39 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 088 enskilda firmor samt 585 övriga bolag.

  • I Flens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 682 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 626 KSEK vilket är 63,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 193 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Flens kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -12 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 271 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Flens kommun på plats 118 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Flens kommun på plats 163 av 290.
  • Flens kommun har 16 928 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 121 460 KSEK, vilket ger 243 KSEK per invånare och placerar Flen på plats 268 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Flens kommun blir detta 227 406 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Flen på plats 271 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Flens kommun har 2 248 285 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 148 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 401 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Flens kommuns aktiebolag plats 276 av 290 vad gäller inbetald skatt.