Företag i Forshaga kommun (1 363 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 431 företag verksamma varav 94 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Forshaga finns det 385 aktiebolag, 34 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 749 enskilda firmor samt 248 övriga bolag.

  • I Forshaga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 385 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 311 KSEK vilket är 81,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 94 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Forshaga kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 48 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 219 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Forshaga kommun på plats 264 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Forshaga kommun på plats 62 av 290.
  • Forshaga kommun har 11 492 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 168 816 KSEK, vilket ger 102 KSEK per invånare och placerar Forshaga på plats 290 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Forshaga kommun blir detta 91 634 KSEK och per invånare 8 KSEK, vilket placerar Forshaga på plats 284 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Forshaga kommun har 580 764 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 271 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 666 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Forshaga kommuns aktiebolag plats 282 av 290 vad gäller inbetald skatt.