Företag i Gävle kommun (12,165 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

F

G

H

N

O

V

Snabbfakta

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 12,869 företag verksamma varav 930 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gävle finns det 5,753 aktiebolag, 194 handelsbolag, 55 kommanditbolag och 4,217 enskilda firmor samt 2,650 övriga bolag.

  • I Gävle kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 75 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5,753 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12,754 KSEK vilket är 36.1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 72 konkurser skett men 930 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gävle kommun är 9.5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 513 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 161 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gävle kommun på plats 224 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 72 st vilket räknat per invånare placerar Gävle kommun på plats 43 av 290.
  • Gävle kommun har 100,550 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 66,958,555 KSEK, vilket ger 666 KSEK per invånare och placerar Gävle på plats 95 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gävle kommun blir detta 3,443,029 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Gävle på plats 148 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gävle kommun har 22,019,331 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 78 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 158,890 KSEK i skatt, vilket ger - 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gävle kommuns aktiebolag plats 289 av 290 vad gäller inbetald skatt.