Företag i Gävle kommun (12 202 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

F

G

H

N

O

V

Snabbfakta

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 12 875 företag verksamma varav 1 051 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gävle finns det 5 710 aktiebolag, 205 handelsbolag, 59 kommanditbolag och 4 256 enskilda firmor samt 2 645 övriga bolag.

  • I Gävle kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 78 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 710 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 111 KSEK vilket är 26,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 70 konkurser skett men 1 051 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gävle kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 040 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 112 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gävle kommun på plats 174 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 70 st vilket räknat per invånare placerar Gävle kommun på plats 42 av 290.
  • Gävle kommun har 100 550 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 67 902 075 KSEK, vilket ger 675 KSEK per invånare och placerar Gävle på plats 84 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gävle kommun blir detta 4 233 404 KSEK och per invånare 42 KSEK, vilket placerar Gävle på plats 105 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gävle kommun har 21 617 759 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 75 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 14 474 KSEK i skatt, vilket ger - 0 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gävle kommuns aktiebolag plats 289 av 290 vad gäller inbetald skatt.