Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Göteborgs kommun-Öster (13 569 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 398 företag verksamma varav 11 398 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 253 aktiebolag, 2 285 handelsbolag, 2 187 kommanditbolag och 26 395 enskilda firmor samt 15 278 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 19 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 055 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 253 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 29 886 KSEK vilket är 66,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 420 konkurser skett men 11 398 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 23 803 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 420 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 32 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 455 179 419 KSEK, vilket ger 2 583 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 9 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 105 663 811 KSEK och per invånare 188 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 10 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 045 759 342 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 21 212 556 KSEK i skatt, vilket ger 38 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.