Företag i Göteborgs kommun-Väster (16 339 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

H

K

S

V

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 585 företag verksamma varav 11 286 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 409 aktiebolag, 2 246 handelsbolag, 2 171 kommanditbolag och 26 483 enskilda firmor samt 15 276 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 19 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 074 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 409 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 496 KSEK vilket är 59,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 382 konkurser skett men 11 286 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 18 367 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 382 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 46 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 384 897 843 KSEK, vilket ger 2 458 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 60 324 927 KSEK och per invånare 107 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 26 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 999 116 668 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 17 997 974 KSEK i skatt, vilket ger 32 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.