Företag i Gislaveds kommun (4 707 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5 052 företag verksamma varav 288 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gislaved finns det 1 792 aktiebolag, 54 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 457 enskilda firmor samt 732 övriga bolag.

  • I Gislaveds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 78 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 792 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 144 KSEK vilket är 34,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 288 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gislaveds kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 241 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 133 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gislaveds kommun på plats 212 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Gislaveds kommun på plats 65 av 290.
  • Gislaveds kommun har 29 620 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 561 169 KSEK, vilket ger 1 369 KSEK per invånare och placerar Gislaved på plats 19 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gislaveds kommun blir detta 3 306 004 KSEK och per invånare 112 KSEK, vilket placerar Gislaved på plats 23 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gislaveds kommun har 4 790 151 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 115 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 521 462 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gislaveds kommuns aktiebolag plats 28 av 290 vad gäller inbetald skatt.