Företag i Grums kommun (1 271 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Grums kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 319 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Grums finns det 311 aktiebolag, 21 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 724 enskilda firmor samt 260 övriga bolag.

  • I Grums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 311 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 978 KSEK vilket är 66,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Grums kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 58 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Grums kommun på plats 234 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Grums kommun på plats 201 av 290.
  • Grums kommun har 8 985 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 685 908 KSEK, vilket ger 188 KSEK per invånare och placerar Grums på plats 283 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Grums kommun blir detta 92 484 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Grums på plats 278 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Grums kommun har 258 230 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 286 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 504 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Grums kommuns aktiebolag plats 279 av 290 vad gäller inbetald skatt.