Företag i Härjedalens kommun (1 376 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 578 företag verksamma varav 194 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härjedalen finns det 916 aktiebolag, 55 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 649 enskilda firmor samt 944 övriga bolag.

  • I Härjedalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 916 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 268 KSEK vilket är 59,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 194 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härjedalens kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 167 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härjedalens kommun på plats 7 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Härjedalens kommun på plats 13 av 290.
  • Härjedalens kommun har 10 179 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 141 704 KSEK, vilket ger 603 KSEK per invånare och placerar Härjedalen på plats 103 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härjedalens kommun blir detta 368 355 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Härjedalen på plats 130 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härjedalens kommun har 2 466 780 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 62 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 66 035 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härjedalens kommuns aktiebolag plats 128 av 290 vad gäller inbetald skatt.