Företag i Härjedalens kommun (1 302 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 638 företag verksamma varav 223 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härjedalen finns det 947 aktiebolag, 54 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 670 enskilda firmor samt 954 övriga bolag.

  • I Härjedalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 947 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 995 KSEK vilket är 61,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 223 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härjedalens kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 127 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 51 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härjedalens kommun på plats 6 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Härjedalens kommun på plats 120 av 290.
  • Härjedalens kommun har 10 179 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 064 732 KSEK, vilket ger 596 KSEK per invånare och placerar Härjedalen på plats 108 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härjedalens kommun blir detta 280 557 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Härjedalen på plats 184 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härjedalens kommun har 2 493 077 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 67 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 58 403 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härjedalens kommuns aktiebolag plats 153 av 290 vad gäller inbetald skatt.