Företag i Härnösands kommun (3 270 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 3 984 företag verksamma varav 227 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härnösand finns det 1 104 aktiebolag, 65 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 781 enskilda firmor samt 1 013 övriga bolag.

  • I Härnösands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 104 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 400 KSEK vilket är 64,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 227 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härnösands kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 257 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 100 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härnösands kommun på plats 245 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Härnösands kommun på plats 33 av 290.
  • Härnösands kommun har 25 225 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 406 709 KSEK, vilket ger 254 KSEK per invånare och placerar Härnösand på plats 264 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härnösands kommun blir detta 494 064 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Härnösand på plats 241 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härnösands kommun har 2 896 518 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 188 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 110 476 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härnösands kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.