Företag i Härryda kommun (5 684 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 353 företag verksamma varav 453 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härryda finns det 2 501 aktiebolag, 122 handelsbolag, 80 kommanditbolag och 2 017 enskilda firmor samt 633 övriga bolag.

  • I Härryda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 501 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 939 KSEK vilket är 61,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 453 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härryda kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 254 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 164 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härryda kommun på plats 81 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Härryda kommun på plats 169 av 290.
  • Härryda kommun har 37 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 252 755 KSEK, vilket ger 408 KSEK per invånare och placerar Härryda på plats 182 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härryda kommun blir detta 1 213 642 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Härryda på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härryda kommun har 4 840 658 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 154 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 267 224 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härryda kommuns aktiebolag plats 118 av 290 vad gäller inbetald skatt.