Företag i Höörs kommun (2 563 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Höörs kommun ligger i Skåne län och här finns 2 692 företag verksamma varav 181 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Höör finns det 809 aktiebolag, 60 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 372 enskilda firmor samt 437 övriga bolag.

  • I Höörs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 809 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 879 KSEK vilket är 73,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 181 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Höörs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 122 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 139 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Höörs kommun på plats 136 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Höörs kommun på plats 187 av 290.
  • Höörs kommun har 16 460 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 557 080 KSEK, vilket ger 216 KSEK per invånare och placerar Höör på plats 278 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Höörs kommun blir detta 267 513 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Höör på plats 263 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Höörs kommun har 840 916 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 268 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 38 820 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Höörs kommuns aktiebolag plats 276 av 290 vad gäller inbetald skatt.