Företag i Hörby kommun (2 862 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hörby kommun ligger i Skåne län och här finns 2 994 företag verksamma varav 164 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hörby finns det 788 aktiebolag, 54 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 703 enskilda firmor samt 435 övriga bolag.

  • I Hörby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 788 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 446 KSEK vilket är 64,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 164 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hörby kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 376 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 21 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hörby kommun på plats 162 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Hörby kommun på plats 75 av 290.
  • Hörby kommun har 15 538 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 595 673 KSEK, vilket ger 296 KSEK per invånare och placerar Hörby på plats 243 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hörby kommun blir detta - 646 208 KSEK och per invånare - 42 KSEK, vilket placerar Hörby på plats 289 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hörby kommun har 3 067 653 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 83 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 166 574 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hörby kommuns aktiebolag plats 60 av 290 vad gäller inbetald skatt.