Företag i Hagfors kommun (1 947 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 107 företag verksamma varav 126 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hagfors finns det 434 aktiebolag, 33 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 142 enskilda firmor samt 486 övriga bolag.

  • I Hagfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 434 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 351 KSEK vilket är 3,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 126 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hagfors kommun är 13,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 51 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 218 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hagfors kommun på plats 155 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Hagfors kommun på plats 261 av 290.
  • Hagfors kommun har 11 778 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 044 557 KSEK, vilket ger 598 KSEK per invånare och placerar Hagfors på plats 101 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hagfors kommun blir detta 567 514 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Hagfors på plats 86 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hagfors kommun har 365 925 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 283 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 120 466 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hagfors kommuns aktiebolag plats 67 av 290 vad gäller inbetald skatt.