Företag i Hallstahammars kommun (1 646 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 727 företag verksamma varav 107 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hallstahammar finns det 677 aktiebolag, 35 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 639 enskilda firmor samt 372 övriga bolag.

  • I Hallstahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 677 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 692 KSEK vilket är 51,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 107 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hallstahammars kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 26 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 253 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hallstahammars kommun på plats 286 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Hallstahammars kommun på plats 144 av 290.
  • Hallstahammars kommun har 15 925 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 328 252 KSEK, vilket ger 335 KSEK per invånare och placerar Hallstahammar på plats 217 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hallstahammars kommun blir detta 424 616 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Hallstahammar på plats 190 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hallstahammars kommun har 875 951 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 262 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 83 685 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hallstahammars kommuns aktiebolag plats 168 av 290 vad gäller inbetald skatt.