Företag i Halmstads kommun (13 235 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

K

O

S

U

V

Å

Snabbfakta

Halmstads kommun ligger i Hallands län och här finns 14 410 företag verksamma varav 1 216 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Halmstad finns det 6 497 aktiebolag, 323 handelsbolag, 115 kommanditbolag och 5 213 enskilda firmor samt 2 262 övriga bolag.

  • I Halmstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 95 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 497 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 781 KSEK vilket är 33,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 75 konkurser skett men 1 216 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Halmstads kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 822 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 151 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Halmstads kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 75 st vilket räknat per invånare placerar Halmstads kommun på plats 29 av 290.
  • Halmstads kommun har 99 533 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 69 238 905 KSEK, vilket ger 696 KSEK per invånare och placerar Halmstad på plats 83 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Halmstads kommun blir detta 4 814 172 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Halmstad på plats 86 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Halmstads kommun har 34 774 951 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 43 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 875 141 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Halmstads kommuns aktiebolag plats 81 av 290 vad gäller inbetald skatt.